Făsbîk

De la Neciclopedia
(Редирекционат де ла Facebook)
Sari la navigare Sari la căutare
Acest articol este legat la Internet

Acesta poate fi un virus, un meme sau orice fericire postat de către cineva.


Daky well-ts plashi pi Făsbyk fă un kont pi Odnoklassniki!!!

~
Pagina principală de la Facebook

Făsbîku[modifică]

Făsbîk (mold: fesebuki, facebîc, din romgleză: Facebook) esti un site di soшializari românî, scos di o companii rusî, pi cari stau mai toț cretinii din Republica Moldova (restu, un kic mai diștepț, stau pi Odnoklassniki). La înшeput ш-o pus ca scop sî-i aжюti să sî regăsascî pi foștii drugani migranț economiшь di clasî, școalî, universitati, cari s-au cunoscut în măreața Uniuni (Sovieticî) Europeanî șî cari ș-au kerdut legăturili de-a lungu vremii. Afarî ari di gînd sî ploai. Cu timpu, însî, o fost cotropit cu tătu di retarz, școlari, prostălani di oraș cari sî cred mai șeva ca șei di la sat, devinind o adivăratî rezervațîi a prostiii ominești.

În Moldova noastrî, într-o soшietati di lumi bunî, îi di prost gust sî pronunț cuvîntu făsbîc, dar dacî sî aflî cî ai șî cont, apî-i pizdeț! riști sî șii excomunicat din tusofka oaminilor educaț. iaca așă...

Partя tehnicî[modifică]

În profil lipsesc cu desîvîrșîri aшa kestii precum filmu ori cartea preferatî, făsbîшii sînt interesaț mai mult di inculturî pentru cî ea îi mai interesantî. Sistemu, bineînțeles, îi copiat din matrix așă cî el oferî posibilitatea sî adauжь prietini din altî realitati. Mai esti șî un așă sistem din matrițî - mesajîli, cari sînt, di fapt, un IM online, dar asta nu-i așă di interesant ca sî batem noi clava dijeaba.

Șî șel mai important lucru sînt fotografiili. Șinшь fotшь pot шi aploudati pi diжяba, iar dispri șelilalti scrie mai жёs.

Pentru pozî (adicî patretu, da nu în pozî racom) sî poati vota ca la alejiri cu noti di la 1 la 5. Pricёm în 99% din cazuri sî voteazî numa cu 5, kяr dacî poza îi tari strașnicî, pentru cî kяr шы o notî di 4 reprezintî o palmî datî prin internet, cari poati provoca o furtunî puturoasî online шы razboari IRL.

Mai esti șî o pajinî di oaspeț, undi apar datili oaminilor kari s-au bilit la profilu tău. Acolo fieșticari be dupî monitoru lui cît încapi întrînsu. Știința modernî o aflat cazuri cînd lipsa vizitatorilor ori a notilor timp di mai mult di cîteva șeasuri o adus lumea la atacuri isteriși mai ales la kizdi proasti.

bablou șî capusta[modifică]

Șî, disigur, cretinii nu ar fi fost distul di cretini dacî nu ar fi plătit bani pentru aer, iar capitaliștii nu ar fi fost capitaliști dacî nu ar fi profitat din plin di proști.

  • Înreжistrarea contului, cîndva gratuitî, amu costî 312,00 MDL.
  • Șterжerea contului costî dublu.
  • Plata sî faшi prin intermediu SMS la număr majic. Însî asta nu slăghești niш pi diparti fantezîя bolnavî a manajmentului atunшя cînd vini vorba di kapustî.

Pi lîngî nota majicî, mai sînt șî cadouri, cari îs, di fapt, nicî mai mult decît imaжini drăguțî cari apar în fotografia di profil a persoanii cui au fost dăruiti. Costî 50 di evro. Kurva blocului nu-i în rînd cu lumea dacî nu o dovedit sî găsascî vreun toromac cari sî-i facî un cadou pentru promisiunea unui minet clandestin șî grăghit cîndva pisti vreo 10 ani pi net.

жёkuri[modifică]

Nu dimult pi aшest site catolic au apărut niști жёkuri kinezăști, un fel di parodie a șelor di pi Odnoklassniki (da, da, este kiar șî ferma cu жiti), жёkurile iestea sînt pentru copkii, dar noi n-am înțăles diși acolo printri noi sî tusuiesc șî părințîi noștri?.. pizdeț blя!!!..