Istoria Moldovei

De la Neciclopedia
Jump to navigation Jump to search

Da di și dacă eu am sădit păpușoi în Moldova, ap el o crescut porumb în România???

~ Zdob șî Zdub despre pepeni murați

Doamne, iarăși prostii am scris?!

~ Pediwikia despre istoria Moldovei

Da, fa!

~ Neciclopedia către Wikipedia


La capitolul istoria Moldovei mulți au scris prostii multe. Diferența este că de prostiile lor îți vine să plîngi, pe cînd de prostiile noastre - rîzi.


Moldova primitivă[modifică]

Grecii antici spuneau că pe cînd ei băteau cîinii în lume, moldovenii băteau fasole în Europa. Tot ei susţin că primul om european ar fi fost moldovan , iar teoriile istorice moderne susţin chiar mai mult că moldovanul era omul cavernelor. Săpăturile arheologice au demonstrat că moldovenii locuiau în peşteri şi se îndeletniceau cu vînatul mamuţilor. Se presupune că virgulă cauza dispariţiei mamuţilor au fost moldovenii dar nu se ştie din ce cauză. Moldovenii foloseau unelte primitive ca: bîtca şi rogatka. Bîtca a fost o invenţie autohtonă moldovenească, găsită numai pe teritoriul Europei. A fost folosită ca unealtă de război împotriva maimuţelor panonice obsedate sexual. Din această cauză bîtca a fost supranumită în literatura ştiinţifică "buzduganul fermecat". Ca mărturie istorică în acest sens sînt toponimele şi hidronimele păstrate pînă astăzi în Moldova: satul Bîtcoveni (judeţul Cahul), satul Bîtcăuca (judeţul Drokia), satul Bîtcanii-Noi (judeţul Soroca), satul Dăbîtca (judeţul Orhei), satul Bîtcoasa (raionul Galaţi), comuna Bîtcîră (raionul Suceava), comuna Bîtkovskaia (gubernia Cernăuţi), mănăstirea Bîtculiţa-Doamnei (raionul Iaşi), iazul Bîtculeandra de lîngă satul Petroşani etc.


Moldova antică[modifică]

În antichitate Europa şi Asia Mică erau locuite de traci, din mărturiile lui Herodoct aceştea erau fraţii de cruce ai indienilor. Din marea unitate etnică a tracilor se deosebesc mai ales trei triburi: geţii, dacii şi moldovenii. Strapon, prietenul intim al lui Octavian Augustus, ne informează că "geţii vorbeau aceeaşi limbă cu moldovenii" pe cînd "dacii vorbeau româneşte". Plinu cel Bătrîn susţine şi el acelaşi lucru dar invers.

În sec. I î.e.n. Boerubista a realizat pentru prima dată Unirea României înfiinţînd Regatul Dacia Mare, deşi el însuşi se trăgea dintr-o familie de geţi. Boerubista s-a autoproclamat rege şi a impus dictatura militară în Europa. El a centralizat puterea prezidenţială, a fortificat Turnul Severin cu turnuri, şi-a mutat scaunul de domnie la Zarmizegetuza unde a construit Curtea de Argeş, a înfiinţat Banca Naţională de Stat din Satu Mare şi Arcul de Triumf din Chişinău. Tot el a mai înfiinţat traficul de cînepă şi căile comerciale care uneau Europa cu Asia, cunoscute ca Drumul Vinului. A introdus o serie de legi şi restricţii printre care se interzicea călăritul în stare de ebrietate în special în Moldova. Strapon îl caracterizează pe Boerubista ca "cea mai mare ghişuşcă" dintre draci daci. El a domnit pînă la adînci bătrîneţe după care a ieşit la pensie odihna binemeritată (poate că nu era ea chiar atît de binemeritată dar asta nu mai conteşte). După Boerubista Dacia Mare devenise deodată Dacia Mică iar la tron s-a urcat Decebal Per Scorilo. Tot în sec. I dar e.n. Tacitus menţionează că la tronul Daciei apăruse un pretendent din Italia cu cetăţenie română Marcel Troian Dacia-Logan. El spune că Marcel şi Decebel erau fraţi şi că vorbeau aceeaşi limbă dar gîndeau diferit. În urma certurilor dintre ei care s-au încheiat cu nasuri sparte şi coaste rupte, Decebel a fugit în Moldova unde s-a însurat cu Dura Diurpanea, nepoata lui Zamolxîs, iar Marcel Troian s-a pornit la Zarmizegetuza dar a ieşit la Craiova. Aici el a participat la Podul de Flori în calitate de zidar. Meritul lui Troian în istoria românilor a fost invenţia bordeiului de la Adamclisi, ruinele căruia pot fi văzute pînă în prezent. În 1989 Bordeiul de la Adamclisi a fost declarat de către ONU ca fiind "A şaptea minune a lumii" .


Moldova medievală[modifică]

PCRM - Principatul Creştin Româno-bizantin Moldovenesc[modifică]

Perioada medievală a Moldovei a început odată cu Evul Mediu şi durează pînă în prezent.

În sec. VI, ori sec. VII, ori sec. VIII Moldova este invadată de triburile slave ale lui Baian din Hohleandia, care erau nişte nomazi, vandali şi avari în tot sensul larg şi lung al cuvîntului. Imperiul Româno-Bizantin a trimis moldovenilor o armată eliberatoare în frunte cu principesa Ana Comnena, mama împăratului româno-bizantin Anus I Comnenus. Ajunsă la Dunăre ea s-a dezbrăcat şi a trecut înot pe fiecare soldat bizantin pe malul celălalt. Secretarul de stat Teofalos relatează că atuci cînd un moldovan a văzut-o pe Ana ieşind din Dunăre, a ridicat bucuros o cană şi a strigat în limba maternă "Torna, fratre, torna!", adică "Toarnă, uăi frate, toarnă!". Ajungînd în Moldova, principesa Ana Comnena i-a ars o palmă lui Baian şi a înfiinţat Principatul Moldovei. Baian şucărit a fugit şi s-a plîns tatălui său Uberhan din Rusistan. Hanul rus a adunat triburile cutreigurilor, care sînt strămoşii slavilor şi a turcilor de azi, şi s-a pornit spre hotarele Moldovei. Ana Comnena l-a ajuns pe Uberhan la Sucidava, i-a aftonit două palme şi a înfiinţat Suceava, capitala Moldovei. Uberhan a şters-o la fratele său Taras-ham din Tatarstan. Taras-ham Borisovici Kipciak a organizat marea invazie a pecenegilor în Moldova. Taras Borisovici o vroia pe Anka Partizanka. Ana Comnena a ieşit în întîmpinarea pecenegilor, l-a văzut pe Taras-ham şi a murit. Unii susţin că principesa o fi făcut stop-cardiac, alţii susţin că n-a făcut nimic. Se ştie doar că ea a fost înmormîntată cu mare alai nu se ştie pe unde şi nu se ştie cînd. În sec. XII împăratul româno-bizantin Anus II Comnenus a organizat o mare campanie militară împotriva pecenegilor pentru a o răzbuna pe strămoaşa sa Ana Comnena şi a elibera Moldova de sub jugul ocupanţilor iudeo-bolşevici. Cînd Anus II a intrat în Moldova, pecenegii au dispărut din istorie. Răzbunarea lui Anus II Comnenus a rămas în istoria universală cu numele de "Pizdeţu pecenegilor".


Domniile moldoveneşti din sec. VI pînă la Pizdeţu Pecenegilor[modifică]

Unii istorici susţin greşit că dinastia valahilor nu a fost o dinastie moldovenească. După părerea pseudo-istoricilor aceşti valahi ar fi domnit în Ţara Românească, deoarece anume Ţara Românească se numea Valahia şi nu Principatul Creştin Româno-bizantin Moldovenesc (PCRM), dar după părerea noastră şi Vlad Dracula a domnit la Hollywood, asta nu înseamnă că el nu a fost moldovan.

Dinastia vlahilor moldoveni:

Valah,
Valac,
Vîrcolac (contele Dracula şel Bătrîn),
Rex Felix Balica (Regele Balicî şel Ferişit),
Balc,
Black,
Waywoda Black (Uăi Negru-Vodă),
Blokumannaland,
Terra Blachorum,
Via Valachiensis,
Walati I,
Walati II,
Alualah (A lui Alah),
Roma Oluh (Roma Prostu),
Princeps Oloru,
Ducele Olaha,
Aducele Volaha,
Maurovlahu de la Maurocastro,
Vlahu Chelfănaru Cărăbuşu,
Alexandru Vlăhuţî,
Vlaşcu,

Ţara Moldovei. Prefaţă[modifică]

Etapa de formare a Moldovei ca ţară medievală a durat 6 secole, începînd cu secolul XIV şi s-a încheiat la finele secolului XX în 1991 în Piaţa Marei Adunări Naţionale.

În secolul XIII Moldova a fost invadată de tătarii Boschetar şi Budjek Baklavanov, astfel după "Pizdeţu pecenegilor" a venit şi "Pizdeţu moldovenilor" care a durat pînă în secolul XIV. În 1353 Dragoş, care făcea ski prin Carpați, s-a coborît pînă în Moldova, unde a înfiinţat "Casa de economii" sub dirijarea d-nei Bela a VI-sea, soţia directorului comercial al Magariei Gazu al V-lea. Însă Miron Costin spune că nu Dragoş a venit în Moldova schiind pentru că el a venit călare pe o căţea care s-a înecat în Siret, ci Bogdan şi-a dat drumu din munţi cu sania în toiul verii. Oricum, deja în anul 1352, Bogdan l-a dat afară din casă pe Dragoş. Bogdan a transformat casa lui Dragoş în "Casa de nebuni" iar pe poartă a agăţat o tabelă cu avertizarea "Proprietatea privată Muşcat. ATENŢIE! Cîine-lup în curte, stăpînul muşcă rău!"

Membrii dinastiei Mușcaților au păstrat de-a lungul secolelor relații strînse de rubedenie și frăție între ei, evidențiind tradiția și caracterul de familie specific neamului moldovenesc. Fiii lui Alexandru șel Nebun, Ilieș I și Ștefan II, au domnit concomitent în Moldova împărțind țara frățește între ei. Ilieș, care suferea de diabet zaharat, a mîncat caramela lui Ștefănel. Ștefănel s-a răzbunat pe fratele său și i-a scos ochii. Roman II Kiborgu, fiul lui Ilieș I, s-a răzbunat pe unchiul Ștefan si i-a scos mațele pe gît. Dar lui Roman Kiborgu i s-a opus dîrz mișcarea de rezistență națională condusă de liderul opoziției liberale Arnold Schwarzenegger, care a eliminat kiborgul cu o ciupercă otrăvitoare aruncată în ceaiul de la cină. Ciuperca a provocat dezinterie acută, degradarea neuronilor și descompunerea lui Roman II. Frații Petrea Aron Asasinu și Bogdan II Gladiatoru (tatăl lui Ștefan șel Mare) în toiul ospățului din satul Răgușleni au organizat un complot împotriva terminatorului Ciubăr Vodă. Petrea Aron Asasinu s-a năpustit asupra lui Ciubăr Vodă și l-a ucis pe Bogdan al II-lea Gladiatoru. Ștefan șel Mare l-a bătut pe nenea Petrea cu căldarea în cap pînă a zdohnit. Wikipedia românească spune că Petru Aron, după ce a murit, a convocat imediat divanul țării și a acceptat să plătească impozitul sindicatelor turcești. Conform revistelor medievale pe Ciubăr Vodă l-au mîncat guzganii. Pe Alexandru Cornea l-a mîncat unchiul său Petru Rareș. Petru Rareș este primul domnitor moldovan care pentru a domni în taburetca Moldovei a plătit turcilor mită și a rămas în istorie ca părintele tuturor mitocanilor. Ștefan Lăcustă, nepotul lui Ștefan șel Mare, venind în Moldova a ros toată iarba și toți copacii împreună cu lăcuste cu tot, astfel asupra Ucrainei s-a abătut golodomor-ul. Un alt mitocan Alexandru Hlapușcă a fost alungat din Casa de nebuni pentru comportament indecent, dar acesta, reîntorcîndu-se acasă, a decapitat 42 de psihiatri, din capurile cărora a făcut Piramida lui Keops de la Iași. Fiul său Aron Tiranozaurul vroia și el să taie ceva și i-a tăiat nasul și urechile fratelui său Smirnov Petrovici Cazacu. În general, despre urmașii lui Bogdan și dinastia Mușcaților se crede că erau toți de-o teapă.

Psihoza Moldovei[modifică]

În 1812 Moldova a fost afectată de sindromul dedublării personalității. Acest fenomen psihopatologic a dus la disocierea unității moldovenești în două Moldove. Simptomele s-au agravat chiar din primul an. Moldovele sufereau de isterie și stări maniacale și au fost tratate medical de către Imperiul Rus și Imperiul Roman. Deoarece imperiile erau specializate în materie de sexopatologie și nu psihiatrie, tratamentele lor nu au adus rezultate satisfăcătoare pacientelor. Astfel Moldova Imperiului Roman a rămas pînă în prezent schizofrenică, iar Moldova Imperiului Rus suferă de psihoză alcoolică cronică.

Invazia moldovenilor[modifică]

Deși pe parcursul istoriei Moldova a fost invadată de tot felul de nebuni ca turci, ruși, tătari, măgari (măghiari) și alții, începînd cu a. 1990 moldovenii au invadat Grecia, Italia, Imperiul Roman, Imperiul Gagaturc, Rusistanul, Europa Unită, Uniunea Americană, Arctica, Atlantida și spațiul cosmic.

Începînd cu 1944 moldovenii au acaparat și au populat Siberia, ei au construit căi ferate, stații electrice, zgîrîe-nori și zgîrîe-brînză, orașe în tundra, cosmodromul din Tatarstan și lagărul de pioneri Gulag. Iar din 1994 moldovenii au început a construi Moscova. Vladimir Ilici Medved l-a mulțumit pe Mihai Ghimpler pentru meritele moldovenilor și a recunoscut că "Moldovenii au civilizat Rusistanul. Dacă nu ar fi fost moldovenii, poporul rus ar fi trăit și astăzi în case de lemn pe picioare de găină."

Menționăm că de-a lungul secolelor Moldova a cunoscut apogeul turistic din regiune fiind vizitată de: greci, italieni, goţi, sarmaţi, bastarni, roxolani, iazigi, quazi, narcomani, gepizi, taifalii, vizigoţi, ostrogoţi, huni, avari, vandali, sciri, slavi, bulgari, polonezi, teutoni, ucraineni, cumani, bizantini, pecenegi, cutriguri, turci, tătari, magari, ruși şi Ovidiu Nasu.

Monştrii care au rulit în Moldova:[modifică]

Legături cu lumea de afară:[modifică]

Urmașii lui Petru Rareș

Din istoria Moldovei

Mai citește șî altșeva:[modifică]


v d e h
Republica Moldova

Flag map Moldova.png
Stema moldovei.jpg